اعضاي کارگروه صنايع غذايي انجمن مديريت کيفيت ايران

نام و نام خانوادگي سمت سازمان متبوع آدرس الکترونيکي
دکتر شهريار دبيريان مديرتضمين کيفيت،رئيس کارگروه صنايع شير ايران
dabirsh@yahoo.com
دريافت اطلاعات
دکتر حسن فروزان فرد عضو هيات مديره انجمن مديريت کيفيت ايران hff@ipc.co.ir
دریافت اطلاعات
دکتر مجيد افلاکي دبير انجمن فراورده هاي گوشتي ايران  
دکتر زهرا پيراوي عضو هیات علمی پژوهشگاه استاندارد zpiravi@gmail.com
دريافت اطلاعات
دکتر انوشه رحماني رئيس پژوهشکده سيستمها پژوهشگاه استاندارد a.rahmani@standard.ac.ir
دريافت اطلاعات
خسرو برازندگان معاونت مديرکل تدوين استاندارد پژوهشگاه استاندارد kh_brz@ymail.com
دريافت اطلاعات
دکتر فرشاد کيانفر مدير بخش کالاي مصرفي اس جي اس farshad.kianfar@sgs.com

 
محمد مدرسي صادقي مديرعامل OCU iran@oxfordcert.org
دريافت اطلاعات
بهرام حسين زاده مديرواحدتولید کيفيت کاله آمل bahramhosseinzadeh@gmail.com
دريافت اطلاعات
امين سيديعقوبي مدیر توسعه دانش گروه صنعتي زرماکارون a-yagoubi@zarmacaron.com
دريافت اطلاعات
پوپک کاویانی مدير  تضمين کيفيت شرکت درنا  
نجمه مظهري عضو هيات علمي دانشگاه جامع علمي کاربردي غلات قائم najmehmazhari@yahoo.com
دريافت اطلاعات
زينت خاکنژاد کارشناس استاندارد شرکت بورس کالای ايران zinat310@yahoo.com
دريافت اطلاعات
آسيه حسن زاده مدير واحد تحقيق و توسعه روغن نباتی دامون asiehhasanzadeh@gmail.com
دريافت اطلاعات
دکتر پريسا فلاحي عضو کميته فني انجمن فراورده هاي گوشتي ايران parisa_falahi@hotmail.com
دريافت اطلاعات
علي اسلامی کارشناس کنترل کيفيت پگاه گيلان sadra.islami@yahoo.com
دريافت اطلاعات
مرجان کاشانی سرپرست  بخش مواد عذايی اس جی اس marjan_kashani@sgs.com
سهيل توکلي مديرکنترل کيفيت و تحقيق و توسعه شرکت کارخانجات قند قزوين s.tavakoli_225@yahoo.com
دريافت اطلاعات
محبوبه اکثيري مديرتضمين کيفيت بهنوش ايران eksiri_m@yahoo.com
دريافت اطلاعات