گزارش تصویری نخستین دوره مروری بر مفاهیم و تجربیات مدیریت کیفیت (25 مهر 1391- شرکت سایپا گام) :
(جهت مشاهده تصاویر با اندازه بزرگتر بر روی هر تصویر کلیک نمایید)

                    


گزارش تصویری نخستین جلسه کارگروه خودرو (27 آبان 1391- انجمن مدیریت کیفیت ایران) :
(جهت مشاهده تصاویر با اندازه بزرگتر بر روی هر تصویر کلیک نمایید)

   
 
گزارش تصویری دومین جلسه کارگروه خودرو (9 اسفند 1391- انجمن مدیریت کیفیت ایران) :
(جهت مشاهده تصاویر با اندازه بزرگتر بر روی هر تصویر کلیک نمایید)