اعضاء کارگروه توسعه سیستم های مدیریت کیفیت انجمن مديريت کيفيت ايران
رديف نام و نام خانوادگي سازمان متبوع آدرس الکترونيکي
1 لیلا کوهپایی دبیر کارگروه - مدیرسیستمها و روشها شرکت صحت lk1355@gmail.com
2 علی اکبر محمدحسینی نماینده مدیریت و رئیس گروه سیستم های استاندارد پژوهشگاه صنعت نفت hosseiniaa@ripi.ir
3 محمد ابراهیم آهویی گروه صنعتی باروس  
4 کاظم بصرایی معاون پشتیبانی شرکت لیزینگ اقتصاد نوین basraei@yahoo.com
5 امیررضا جراحی جانشین دفتر تعالی سازمانی مهاب قدس amirrezajarahi@yahoo.com
6 علی پیله ور سلماسی مدیرعامل شرکت ناب اندیش mail@alisalmasi.com
7 مرتضی خیرخواه مدیر توسعه و ارزیابی سیستم های مدیریت شرکت نیرو محرکه mor_kheirkhah@yahoo.com
8 مجتبی محلوجی سرپرست مهندسی مستندات کیفی اداره مهندسی کیفیت شرکت زامیاد mojtabbamahloogi@yahoo.com
9 معید درزی وش مسئول بخش کیفیت شرکت ایرتیک mdarziwash@gmail.com
10 فائزه موسوی مشاورسیستمهای مدیریت sfmoosavi@yahoo.com
11 مریم نوربخش کارشناس ارشد تضمین کیفیت صنایع شیر ایران noorbakhsh_m@yahoo.com
12 صادق آزادفلاح کارشناس مسئول تضمین کیفیت آورند پیشرو s-azadfallah@avrand.com
13 مرضیه محمدی مسئول حسابداری صنعتی شرکت صحت sima_mohammadi24@yahoo.com
14 ناصر عزیزی سرپرست مهندسی کیفیت گروه تولیدی و صنعتی پارسیان ترمز n.azizi@parsiantormoz.com
15 علی نیک کار معاون مالی و اداری شرکت تک ماکارون alinikkar1346@gmail.com
16 محمد عزیزیان کارشناس پشتیبانی و استقرار سیستم گروه صنعتی گلرنگ ie.azizian@gmail.com
17 مهدی امامی نماینده شرکت مهندسی مشانیر mehdiemami863@gmail.com
18 سعید عباسی مسئول نگهداری و تعمیرات کارخانه صنایع غذایی کامبیز ieng.sa74@yahoo.com