باشگاه متخصصان کیفیت

تعاریف :

"متخصص کیفیت فردی است که در زمینه کنترل، تضمین و مدیریت کیفیت دارای دانش و تجربه بوده و توانایی اثرگذاری ملموس و محسوس در بهبود ابعاد مختلف کیفیت را در سازمان دارا باشد. از جمله،ارزیابان، ممیزان، مشاوران،مدرسان ، بازرسان و کارشناسان استاندارد و سیستم های مدیریت و فنون تخصصی آن"

·        شبکه متخصصین کیفیت شبکه ای است مجازی در قالب برنامه WORD PRESS که امکانات مختلفی در آن قابل پیش بینی است منجمله ایجاد FORUM و ارسال مقالات بین متخصصان، ویرایش توانمندی ها جهت به روز آوری اطلاعات و ...

·        گروه پشتیبان عبارتند از اعضاء محترم هیئت مدیره انجمن ، برنامه نویسان شبکه مجازی متخصصان کیفیت مستقر در شرکت پارسیان هوشمند و اعضای کمیته راهبری شامل آقایان فرزین انتصاریان – سعید امامی – اردلان اختری – فرشید شکرخدایی و جلال ربانی